Klantenreactie

Wij zijn vanaf de eerste dag klant bij KAP. (Wij hadden voordien al een goed contact met hem, zodat de keuze niet moeilijk was.) Wij zijn nog... Lees meer ›
Dick Heijkamp , Impex Barneveld b.v.

Nieuws

Algemene Verordering Gegevensbescherming 30-11-2017

Klik hier voor meer informatie met betrekking tot de Algemene Verordering Gegevensbescherming.

Lage-inkomensvoordeel (LIV) 30-11-2017

Klik hier voor meer informatie met betrekking tot het lage-inkomensvoordeel (LIV).

Loonkostenvoordelen 30-11-2017

Klik hier voor meer informatie met betrekking tot loonkostenvoordelen.

Nieuwsbrief december 2017 30-11-2017

Klik hier voor de nieuwsbrief van december 2017.

Nieuwsbrief actualiteiten augustus 22-08-2017

Klik hier voor de nieuwsbrief met betrekking tot actualiteiten op het gebied van salarisadministratie en personeel.

Nieuwsbrief wijzigingen minimum jeugdlonen per juli 2017 20-04-2017

Klik hier voor de nieuwsbrief 'wijzigingen minimum jeugdlonen per juli 2017'.

Toelichting salarisstrook 2017 21-03-2017

Klik hier voor de toelichting van een salarisstrook.

Nieuwsbrief december 2016 28-11-2016

Klik hier voor de nieuwsbrief van december 2016.

Nieuwe collega K.A.P. BV 05-04-2016

Bij ons is in dienst getreden Marjan Nijenbanning.

Daarnaast is Marko Nonkes uit dienst getreden.

Nieuwsbrief december 2015 13-11-2015

Klik hier voor de nieuwsbrief van december 2015.

Nieuwsbrief oktober 2015 22-10-2015

Klik hier voor de nieuwsbrief van oktober 2015.

Nieuwsbrief september 2015 23-09-2015

Klik hier voor de nieuwsbief van september 2015.

Actualiteiten Wet, Werk & Zekerheid 2015 15-05-2015

Klik hier voor de nieuwsbrief: 'Actualiteiten Wet, Werk & Zekerheid 2015'

Nieuwsbrief mei 2015 30-04-2015

Klik hier voor de nieuwsbief van mei 2015.

Workshops/Seminars 13-04-2015

Regelmatig organiseert Salarisadministratie & Personeelsadvies K.A.P. BV workshops op het gebied van salarisadministratie, personeel, ontslagrecht, subsidiemogelijkheden etc.. Eventueel kunnen wij deze trainingen voor u in-house verzorgen. Klik hier voor meer informatie.

Nieuwsbrief Pasen 2015 31-03-2015

Klik hier voor de nieuwsbrief van Pasen 2015.

Nieuwsbrief december 2014 21-11-2014

Veel wijzigingen door de werkkostenregeling en wet werk en zekerheid gaan in op 1 januari 2015.

Lees er alles over in de Nieuwsbrief december 2014.

In verband met de jaarlijkse drukte bij de post en de banken verzoeken wij u om uw mutaties voor december uiterlijk
8 december (bij voorkeur eerder) aan ons door te geven. Daarmee kunnen wij u redelijkerwijs garanderen dat de salarissen vóór de Kerst aan u worden toegezonden.

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2014 18-09-2014

Dinsdag 16 september 2014 was het weer zover, Prinsjesdag! Met veel belangrijke aankondigingen voor u als werkgever!

Klik hier voor de Nieuwsbrief Prinsjesdag 2014!

Verbeteringen in werkkostenregeling 03-07-2014

Na een uitgebreide internetconsultatie wordt de werkkostenregeling (WKR) aanzienlijk vereenvoudigd. In de brief die staatssecretaris Wiebes van Financiën vandaag naar de Tweede Kamer stuurt staan diverse maatregelen die de administratieve lasten voor werkgevers terugdringen en de uitvoerbaarheid voor de Belastingdienst verbeteren.

Wijzigingen Wet werk en zekerheid een feit 27-06-2014

In voorgaande nieuwsbrieven hebben wij u geïnformeerd over de ophanden zijn de wijzigen op het gebied van arbeidsrecht en sociale zekerheid, ondergebracht in de Wet werk en zekerheid. De Eerste Kamer is op 10 juni 2014 akkoord gegaan met de wetsvoorstellen Werk en zekerheid, met dien verstande dat de aangekondigde wijzigingen niet ingaan per 1 juli 2014 maar per 1 januari 2015 of later.

1 juli 2014 - Stijging Wettelijk Minimumloon 19-06-2014

Per 1 juli 2014 is er weer een stijging in het wettelijk minimumloon.

Zie onderstaande tabel voor de maand,- week,- dag,- en uurlonen.

 

Nieuwsbrief mei 2014 02-05-2014

Belangrijke wijzigingen in arbeidsrecht en arbeidscontracten. En géén crisisheffing hoge lonen in 2015!

Lees er alles over in onze Nieuwsbrief mei 2014.

Werkkostenregeling! Doen of weer uitstellen? 14-11-2013

Deze zomer heeft onze regering besloten om de verplichte invoering van de Werkkostenregeling (WKR) nog éénmaal uit te stellen tot 1 januari 2015. Concreet betekent dit dat uw bedrijf in 2014 voorbereidingen moet treffen voor invoering van de Werkkostenregeling per 1-1-2015.

Nieuwsbrief Salarisadministratie 2014 14-11-2013

Het jaar 2013 loopt alweer ten einde! In 2014 zijn er een aantal belangrijke wijzigingen waarvan wij u graag op de hoogte brengen middels deze nieuwsbrief!

Ontslagvergoeding.... hoe nu verder ? 02-10-2013

Het is van alle tijden dat werkgevers en werknemers soms gewild en soms ongewild van elkaar afscheid nemen. Maar in tijden van crisis neemt het aantal ontslagzaken toe. De werkgever heeft er baat bij de werknemer op een zo goedkope manier te ontslaan, de werknemer wil daar een vergoeding voor krijgen. De ontslagvergoeding voor de werknemer is inmiddels een hot item in vele discussies. Maar wat zijn de fiscale gevolgen van een ontslagvergoeding?


Modernisering ontslagrecht in 2016 25-09-2013

De nieuwe regels voor het ontslagrecht gaan pas in als het economisch beter gaat.

Modernisering Ziektewet: wijzigingen per 1/1/2014 25-09-2013

Per 1-1-2014 verandert er weer het een en ander m.b.t. de door u te betalen premies werknemersverzekeringen. Deze maanden verstuurt de belastingdienst brieven met daarin informatie over een aantal door u te betalen premies 2014. U doet er verstandig aan deze te controleren. Desgewenst kunt u bezwaar maken. Daarvoor geldt een termijn van 6 weken.

Veranderingen premiekortingen 09-09-2013

Voor de premiekortingen is per 1 januari 2013 het volgende veranderd:
  • De premiekorting in dienst hebben oudere werknemers is vervallen.
  • De premiekorting in dienst nemen oudere werknemers is hoger geworden.
  • De hoogte en berekening van de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers zijn veranderd.
  • U mag de premiekortingen niet meer tegelijk toepassen.

 

Bijtelling auto van de zaak 09-09-2013

Voor personenauto’s met een CO2-uitstoot van niet meer dan 50 gr/km die in de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2013 worden aangeschaft, geldt gedurende 60 maanden een 0%-tarief voor de bijtelling.